Menu Zamknij

Potrzeby Mieszkańców Rembertowa - Diagnoza

Potrzeby Mieszkańców Rembertowa - Diagnoza

Potrzeby Mieszkańców Rembertowa - Wczoraj 23-01-2022 r. (wtorek) w Urzędzie w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy byłem gościem biorącym udział w spotkaniu w temacie „Diagnozy potrzeb mieszkańców Rembertowa”.
W imieniu Stowarzyszenia Projekt Rembertów, jako przedstawiciel mieszkańców rozmawialiśmy na temat najważniejszych potrzeb sygnalizowanych przez mieszkańców dzielnicy, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów spędzania czasu wolnego, specyfiki dzielnicy i zmian. Jakie mam nadzieje w niedalekiej przyszłości nastąpią.
Tematem spotkania było: przeznaczenie i zagospodarowanie 3 obszarów Centrum Rembertowa:
• Paderewskiego – dawne „Ciuchy”
• Strażacka/Kordiana
• PKP – Chruściela 1/3,
Celem diagnozy jest przeanalizowanie możliwości ich wykorzystania, zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) odpowiadające potrzebom mieszkańców.
Potrzeby Mieszkańców Rembertowa
Potrzeby Mieszkańców Rembertowa

Potrzeby Mieszkańców Rembertowa Zacznijmy od paru faktów

Paderewskiego – dawne „Ciuchy”
Targowisko na dziś jest: „dzikim” parkingiem, miejscem libacji, śmieciowiskiem itp.
Zgodnie z MPZP teren „Ciuchów” tj. B3.2 UP – przeznaczony jest na: usługi publiczne z zakresu usług oświaty, zdrowia, kultury, sportu i rekreacji.
Obecnie pracuję jako Kierownik Działu Organizacyjno – Administracyjnego w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy mając w swojej opiece między innymi obecnie największy Dom Kultury w Warszawie tj. Terminal Kultury Gocław, do którego swoją drogą zapraszam. Dzięki swojej pracy widzę doskonale jakie są potrzeby mieszkańców w sektorze kultury.
Widząc z jaką infrastrukturą oraz możliwościami muszą sobie radzić nasze obecne Domy Kultury w Rembertowie, w mojej ocenie teren ten byłby idealnym miejscem na nowoczesny, przestronny, z prawdziwą salą widowiskową Domem Kultury, gdzie mogli byśmy zapraszać artystów, czy też wyświetlać filmy robiąc spektakle kinowe czy festiwale. Dom Kultury służyłby też jako miejsce spotkań mieszkańców z włodarzami miasta, jak to miało ostatnio miejsce z Prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Podczas tego spotkania ludzie musieli stać w korytarzach lub rezygnowali, ze względu na niewystarczającą powierzchnię. Nowy Dom Kultury byłby wspaniałym miejscem aktywności lokalnej, jak np.warsztaty z ceramiki, malowania, czy zajęć dla dzieci, młodzieży itp. Miejsce mogłoby także spełniać się jako Uniwersytet III Wieku, gdzie każdy znalazłby interesujące dla siebie wydarzenie.
Strażacka/Kordiana
Zgodnie z MPZP teren (F8.1 ZP(US) oraz F3.3 U
Celem diagnozy jest przeanalizowanie możliwości ich wykorzystania, zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) odpowiadające potrzebom mieszkańców.

Strażacka/Kordiana Zgodnie z MPZP teren (F8.1 ZP(US) oraz F3.3 U

przeznaczony jest pod:
a) podstawowe: zieleń urządzona - park,
b) dopuszczalne: usługi sportu i rekreacji;

Sprawa niby jasna, ale nie do końca. Teren przy Strażacka/Kordiana zgodnie z MPZP, jest przeznaczony na teren zielony - park i w dalszym ciągu dobrze by było, aby park z prawdziwego zdarzenia w Rembertowie powstał. Weźmy też pod uwagę fakt, że Rembertów zgodnie z raportem m.st Warszawy, ma najmniejszą ilość zieleni miejskiej w całej Warszawie - i to jest niestety smutny fakt.

Co nas blokuje w budowie parku? I tutaj właśnie zaczyna się problem.
Obecnie teren całego placu jest podzielony na trzech właścicieli: Urząd Dzielnicy Rembertów, Skarb Państwa oraz teren prywatny.

Co do samego terenu Skarbu Państwa z informacji otrzymanych od Urzędu, Dzielnica wystąpiła do Skarbu Państwa o dekomunizację tego terenu z przeznaczeniem na potrzeby Miasta, a dokładnie Dzielnicy Rembertów pod ustalony w MPZP Park.

Natomiast problem zaczyna się z terenem prywatnym, który przebiega przez środek tego terenu. Sprawa odnośnie do własności jest obecnie w rozpatrywana w Sądzie i znając dzisiejsze realia w rozprawa potrwa (oby) kilka lat, choć obawiam się, że może i nawet naście lat.

F3.3 U
przeznaczenie: usługi;
Na obecnym terenie są usytuowane dawne pomieszczenia gospodarcze Urzędu Dzielnicy oraz Hurtownia szkła budowlanego Glass Market

Rembertów jest jedną z ostatnich Dzielnic m.st. Warszawy, która nie posiada swojego obiektu już nie mówiąc o obiektach OSiR (Ośrodek Sportu i Rekreacji). Na spotkaniu omawiającym potrzeby i możliwość zagospodarowania ww. przestrzeni wskazałem ją jako idealne miejsce przede wszystkim do oddania go na potrzeby mieszkańców jako miejsce na wielofunkcyjna hala sportowa.

PKP – Chruściela 1/3, Teren obecnego domu komunalnego przy skwerze (B1.2U)

Na spotkaniu omówiliśmy też kwestie terenu przy Chruściela 1/3. Na wskazanym terenie znajduje się zabytkowy budynek służący jako dom komunalny. Jak może wiecie z budynkami zabytkowymi są związane pewne obowiązki i brak możliwości ingerencji w wygląd obiektu. Na terenie przy skwerze znajduje się tez starodrzew, w którego nie można ingerować dlatego osobiście nie dzień dzisiejszy nie widzę możliwości innego zagospodarowanie tego terenu niż obecny. Nie mnie jednak głęboko na tym się zastanawiam.

Chcesz wiedzieć więcej zapoznaj się z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)

uchwała:
https://bip.warszawa.pl/.../7B9E.../1677660/1754_uchzal3.pdf

plan:
https://bip.warszawa.pl/.../2018-2023/1754_uch_zal_1.pdf